Pages


Kemerdekaan

TEMA KEMERDEKAAN DARI TAHUN 1970 SEHINGGA KINI
1970 - Muhibah dan Perpaduan

1971 - Masyarakat Progresif

1972 - Masyarakat Adil

1973 - Masyarakat Berkebudayaan Malaysia

1974 - Sains dan Teknologi Alat Perpaduan

1975 - Masyarakat Berdikari

1976 - KETAHANAN RAKYAT

1977 - BERSATU MAJU

1978 - KEBUDAYAAN SENDI PERPADUAN

1979 - BERSATU BERDISIPLIN

1980 - BERDISIPLIN BERBAKTI

1981 - BERDISIPLIN BERHARMONI

1982 - BERDISIPLIN GIAT MAJU

1983 - BERSAMA KE ARAH KEMAJUAN

1984 - AMANAH ASAS KEJAYAAN

1985 - NASIONALISME TERAS PERPADUAN

1986 - BANGSA TEGAS NEGARA TEGUH

1987 - SETIA BERSATU BERUSAHA MAJU

1988 - BERSATU

1989 - BERSATU

1990 - BERJAYA

1991 - WAWASAN 2020

1992 - WAWASAN ASAS KEMAJUAN

1993 - BERSATU MENUJU WAWASAN

1994 - NILAI MURNI JAYAKAN WAWASAN

1995 - JATIDIRI PENGGERAK WAWASAN

1996 - BUDAYA PENENTU KECAPAIAN

1997 - AKHLAK MULIA MASYARAKAT JAYA

1998 - NEGARA KITA TANGGUNG JAWAB KITA

1999 - BERSATU KE ALAF BARU

2000 - 2006 - KERANAMU MALAYSIA

2007 - MALAYSIAKU GEMILANG

2008 - PERPADUAN TERAS KEJAYAAN

2009 - 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

2010 - 1 MALAYSIA : MENJANA TRANSFORMASI

2011 - 1 MALAYSIA : TRANSFORMASI BERJAYA RAKYAT SEJAHTERA

2012 - 1 MALAYSIA : JANJI DITEPATI

2013 - MALAYSIAKU BERDAULAT : TANAH TUMPAHNYA DARAHKU

2014 - DI SINI LAHIRNYA SEBUAH CINTA