Pages


Maal Hijrah

TEMA MAAL HIJRAH

1971 (M) | 1392 (H) - Islam Dalam Zaman Sains & Teknologi

1972 (M) | 1393 (H) - Peranan Islam Dalam Pembangunan Masyarakat Moden

1973 (M) | 1394 (H) - Islam Dan Pembangunan Ekonomi

1974 (M) | 1395 (H) - Akhlak Asas Perpaduan

1975 (M) | 1396 (H) - Kemakmuran Menerusi Lunas-lunas Islam

1976 (M) | 1397 (H) - Masyarakat Progresif Mengikut Islam 

1977 (M) | 1398 (H) - Al-Quran Sumber Kekuatan Ummah

1978 (M) | 1399 (H) - Nilai Dan Displin Hidup Menurut al-Quran

1979 (M) | 1400 (H) - Ilmu dan Akal Asas Keimanan

1980 (M) | 1401 (H) - Kukuhkan Perpaduan Menurut Islam

1981 (M) | 1402 (H) - Kejayaan Dunia Akhirat Menurut Islam

1982 (M) | 1403 (H) - Displin Dan Kesungguhan Bekerja Dalam Islam

1983 (M) | 1404 (H) - Kebersihan Asas Kesempurnaan Iman

1984 (M) | 1405 (H) - Berilmu Berusaha Tuntutan al-Quran

1985 (M) | 1406 (H) - Perpaduan Asas Keutuhan Ummah

1986 (M) | 1407 (H) - Berjimat Berkat, Membazir Mudharat

1987 (M) | 1408 (H) - Umat Tegas Islam Teguh

1988 (M) | 1409 (H) - Kemajuan Dan Keagungan Ummah

1989 (M) | 1410 (H) - Bersatu Memajukan Ummah

1990 (M) | 1411 (H) - Bersatu Teguh

1991 (M) | 1412 (H) - Berjihad Menuju Kejayaan

1992 (M) | 1413 (H) - Berjihad Ke Arah Keagungan

1993 (M) | 1414 (H) - Wawasan Memajukan Ummah

1994 (M) | 1415 (H) - Wawasan Menyatukan Ummah

1995 (M) | 1416 (H) - Al-Quran Membina Akhlak Mulia

1996 (M) | 1417 (H) - Umat Berkualiti Penggerak Wawasan

1997 (M) | 1418 (H) - Budaya Murni Teras Kejayaan

1998 (M) | 1419 (H) - Akhlak Mulia Umat Sejahtera

1999 (M) | 1420 (H) - Perpaduan Ummah Membawa Kejayaan

2000 (M) | 1421 (H) - Bersyukur Tanda Keteguhan Iman

2001 (M) | 1422 (H) - Perpaduan Pemangkin Pembangunan Ummah

2002 (M) | 1423 (H) - Bersama Hayati Keindahan Islam

2003 (M) | 1424 (H) - Bersama Hayati Keindahan Islam

2004 (M) | 1425 (H) - Negara Maju Matlamat Kita

2005 (M) | 1426 (H) - Islam Hadhari Menjana Kemajuan Ummah

2006 (M) | 1427 (H) - Keunggulan Ilmu Teras Kegemilangan Ummah

2007 (M) | 1428 (H) - Insan Cemerlang Ummah Terbilang

2008 (M) | 1429 (H) - Menjana Ummah Gemilang

2009 (M) | 1430 (H) - Wahdah Pemangkin Khaira Ummah

2009 (M) | 1431 (H) - Memantap Ukhuwah Memperkasa Ummah

2010 (M) | 1432 (H) - 1 Malaysia 1 Ummah

2011 (M) | 1433 (H) - Persefahaman Asas Perpaduan Ummah

2012 (M) | 1434 (H) - Wasatiyyah Tunggak Kesatuan Ummah

2013 (M) | 1435 (H) - Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah

2014 (M) | 1436 (H) - Perpaduan Nadi Transformasi Negara