Pages


Hari Guru


TEMA HARI GURU DARI TAHUN 1972 SEHINGGA KINI1972 - Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

1973 - Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan

1974 - Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi

1975 - Guru dan Pembangunan Negara

1976 - Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan

1977 - Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan

1978 - Guru Pembentuk Generasi Akan Datang

1979 - Murid Sejahtera Negara Jaya

1980 - Pendidikan Teras Perpaduan Negara

1981 - Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat

1982 - Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu

1983 - Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan

1984 - Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan

1985 - Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan

1986 - Pendidikan Teras Nasionalisme

1987 - Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan

1988 - Guru Pengasas Budaya Membaca

1989 - Guru Pembina Budaya Ilmu

1990 - Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera

1991 - Ke Arah Pendidikan Cemerlang

1992 - Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan

1993 - Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1994 - Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1995 - Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan

1996 - Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia

1997 - Guru Bestari Sekolah Bestari

1998 - Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama

1999 - Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang

2000 - Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan

2001 - Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama

2002 - Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2003 - Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2004 - Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2005 - Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2006 - Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan

2007 - Guru Penjana Modal Insan Gemilang

2008 - Guru Cemerlang Negara Terbilang

2009 - Guru Pembina Negara Bangsa

2010 - Guru Pembina Negara Bangsa

2011 - Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara

2012 - Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara

2013 - Guru Malaysia : 1 Aspirasi 1 Agenda

2014 - Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi
2015 - Guru Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak.